Община Сливен
Областна администрация Сливен

Детски ясли в област Сливен през 2021 година

25.05.2022 / 11:39

Според Териториалното бюро на статистиката в Сливен, към края на 2021 г. в област Сливен функционират 13 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 677 места в тях (табл. 1) и в сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли остава непроменен.

Към 31.12.2021 г. осигуреността с места за област Сливен е 10.4%, и в сравнение с 2020 г. се увеличава с 0.2 процентни пункта.

През 2021 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГса постъпили 563 деца, или с 68 деца повече в сравнение с 2020 година. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 551 деца, от които момчета са 286, а момичета - 265.

Към 31.12.2021 г. обхватът на децата в област Сливен е 8.5% и в сравнение с 2020 г. остава непроменен.

1. Детски ясли, места и обслужени деца в област Сливен

(Брой)

2017 2018 2019 2020 2021

Заведения 12 13 13 13 13

Места в края на годината 618 665 665 677 677

Деца в края на годината 601 650 638 564 551

 

В разпределението на децата, отглеждани в детските ясли в област Сливен, по възраст към 31.12.2021 г. най-голям е делът на децата на възраст от 2 до 3 години – 89.8%, следван от дела на децата от 1 до 2-годишна възраст – 10.0% и на последно място са тези до 1-годишна възраст – 0.2% (Фиг. 1).

Фиг. 1. Структура на децата в детските ясли в област Сливен

към 31.12.2021 г. по възраст

 

За да осигурят условия за нормално физическо и психическо развитие и възпитание на децата, към края на 2021 г. в детските ясли работят 198 души персонал по основно трудово правоотношение. Медицинските специалисти по здравни грижи са 96, от тях 94 са медицински сестри. Немедицинският персонал, който се грижи за обслужването на децата в детските ясли, е 102 души.

 
 

Copyright © 2008-2024 Сливенски новини | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев