Община Сливен
Областна администрация Сливен

Съветът за намаляване риска от бедствия в Сливен проведе заседание

risk
24.03.2022 / 15:22

Заседание на Съвета за намаляване риска от бедствия се проведе в Община Сливен. В него участваха кметът Стефан Радев, който е и председател на Съвета, представители на Регионална дирекция и Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, РУ „Полиция“, ОД на МВР Сливен, Център за спешна медицинска помощ, ВиК-Сливен, Регионална здравна инспекция Сливен, зам.-кметове, главен архитект и експерти от Общината.

 

Отчет за изпълнение на Програмата за намаляване риска от бедствия бе сред точките, включени в дневния ред на заседанието.

 

„Нашата Програма за намаляване риска от бедствия се приема като образец в страната. Факт е, че много общини вече проявяват интерес и искат да взаимстват от нея. Тук целта ни е да изпълним на практика всички заложени дейности и предписания“, посочи кметът Радев. Той използва случая и поздрави екипа от представители на всички институции, които реагират и са ангажирани с превантивните дейности и своевременната и адекватна реакция при овладяване на кризисни ситуации на територията на общината.

 

„Предвид обстоятелството, че програмата е с дълъг период на изпълнение – 2019 до 2030 г., смятам, че се придържаме към заложените в нея дейности в много висока степен и в срок“, отчете по време на заседанието секретаря на Съвета инж. Снежана Кънева от общинския отдел „Сигурност и управление при кризи“.

 

Сред точките от дневния ред беше преглед на състоянието на защитата при бедствия на територията на общината за 2021 г. и приемане на годишния доклад. По тази точка инж. Кънева визира, че защитата е насочена в две направления – превенция и реакция. По думите й превенцията касае обекти, чиито фокус е намаляване риска от бедствия. По отношение на второто направление – реакцията, инж. Кънева отчете 44 обекта в 15 населени места на територията на общината, за които са изразходвани средства на обща стойност близо 970 хил. лв. от които 307 хил. лв. са от републикански бюджет и над 650 хил. лв. от общинския бюджет. Изпълняваните и приключили в срок мероприятия по тези обекти, са с характер на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи с цел ликвидиране възникналите в резултат на природни стихии и аварийни ситуации опасности и съответно намаляване риска от бедствия. Дейностите са включвали още възстановителни и спасителни неотложни работи по елементи от социалната инфраструктура и тази от образователното и културно ни наследство в общината, отводнителни и укрепителни мероприятия, осигуряване нормална проводимост на реки и дерета в урбанизираната им територия. Кънева заключи, че общата стойност на средствата през отчетния период възлиза на близо 2 млн. и 700 хил. лв., осигурени от общински и републикански бюджет, ОП „Околна среда“ и Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

 

В доклада се посочва, че за отчетния период при оперативен дежурен по община са постъпили и обработени по компетентност над 4 400 сигнала от граждани, ведомства и институции. Около 1 200 са с характер на критични ситуации в резултат на природна стихия или аварийни ситуации. Тези данни подпомагат анализите, планирането и мерките по намаляване риска и прилагане на бързи мерки по недопускане непредсказуеми инциденти.

 

В хода на заседанието стана ясно, че Община Сливен планира да бъдат изпълнени мероприятия на обекти от територията на града и част от населените места, свързани с отводняване, укрепване, извършване на предпроектно проучване, обследване и пр. Затова в дневния ред на заседанието беше разгледан списък с конкретни обекти, който получи одобрение от състава на съвета и ще бъде изпратен до областния съвет за разглеждане и одобрение за финансиране. Заедно със списъка, на областния управител ще бъде изпратен и докладът за състоянието на защитата през 2021 г, което е изискване по Закона за защита при бедствия.

 

 

 

 
 

Copyright © 2008-2024 Сливенски новини | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев