Община Сливен
Областна администрация Сливен

Организация на движението на Международно Рали „СЛИВЕН – 2019“

26.06.2019 / 12:39

Ралито ще се проведе на 28, 29 и 30.06.2019 г., в 10 Специални етапа (СЕ) и 1 Супер специален етап (ССЕ), на територията на гр. Сливен (района около ЖП-Гара, по бул. „Хаджи Димитър“ и по бул. „Илинденско въстание“) и на територията в планинската част на Област Сливен - в района на селата Трапоклово, Седларево, Ичера, Раково, местностите „Агликина поляна” , „Бабина локва”, „Даулите”, „Абланово“, „Карандила”, „Чуката” и връх „Българка”. Организатори на проявата са Община Сливен и АСК „Скорпион“ - Сливен.

За осигуряване на обществения ред и пътната безопасност по време на ралито са включени 139 служители на ОДМВР-Сливен.

 

На 29.06.2019 г., за времето от 16:30 ч. до приключването на супер специален етап /ССЕ № 1/, ще се въведе забрана за движение на МПС извън състезанието в района на бул. „Хаджи Димитър” в гр. Сливен - от старта до МБАЛ „Амброаз Паре“, по бул. „Илинденско въстание“ до кръстовището му с ул. „Дели Ради“ и до кръстовище на бул. „Илинденско въстание“, което е вход към кв. „Стоян Заимов” до бл. 89.

 

На 29.06.2019 г. за времето от 08:48 ч. до приключването на специален етап СЕ № 1 и от 12:47 ч. до приключване на СЕ № 4, ще се въведе забрана за движение на МПС в отсечката от старта в м. „Абланово” (до чешмата), през разклона на връх „Българка” до финала преди м. „Меча поляна”, на кръстовището с разклона за връх „Карандила”.

!Потокът от МПС, движещи се от гр. Сливен към връх „Българка”, ще се спира на 150 м. преди старта до чешмата в м. „Абланово“ и ще се подрежда за паркиране по посоката си на движение вдясно, върху пътния банкет и в горски отбивки, като се осигурява проходимост на пътния участък към гр. Сливен и обратно за нуждите на служебни МПС на РСПБЗН, ЦСМП и ОДМВР-Сливен.

!Потокът от МПС, движещи се от м. „Даулите” до връх „Българка”, пътуващи към гр. Сливен и към м. „Карандила“, ще се спира и подрежда за паркиране преди кръстовището на връх „Българка“.

!Потокът от МПС, които се движат от м. „Карандила” към с. Ичера или към връх „Българка” за град Сливен и към м. „Даулите”, ще се спира преди кръстовището с разклона за връх „Карандила“.

След приключване на СЕ 1 и СЕ 4, с цел пропускане движението на граждани, които преминават транзитно през участъка на тези СЕ, допуска се движение на техните МПС единствено по посоката на движение на състезанието – към пътен разклон „Чуката“ за гр. Сливен и с. Ичера, като се следи за часа на затваряне на следващия СЕ 4.

 

На 29.06.2019 г. за времето от 09:16 ч. до приключването на СЕ № 2 и от 13:15 ч. до приключване на СЕ 5, ще се въведе забрана за движение на МПС в отсечката от старта в м. „Чуката” (на около 2 км. от разклон „Чуката“, в посока връх „Карандила”) до финала на входа на с. Ичера - след моста.

! Потокът от МПС, движещи се от с. Ичера към гр. Сливен, ще се спира и подрежда за паркиране в центъра на селото.

! Потокът от МПС, движещи се от м. „Карандила” към с. Ичера и гр. Сливен ще се спира и подрежда за паркиране вдясно по посоката си на движение, върху пътния банкет или по горски поляни, на 300 м. от старта, преди пътен разклон „Чуката”. (Мястото е маркирано).

! Потокът от МПС, движещи се от гр. Сливен към с. Ичера и към връх „Карандила“ ще се спира преди кръстовище „Чуката“.

 

След приключване на СЕ 2 и СЕ 5, ще се пропускат транзитно преминаващи през участъка на СЕ, единствено по посоката на движение на състезанието – към пътен разклон „Чуката“ за гр. Сливен и с. Ичера и от гр. Сливен към с. Ичера.

 

 

На 29.06.2019 г., за времето от 10:19 ч. до приключване на СЕ № 3 и от 14:18 ч. до приключване на специален етап СЕ № 6, ще се въведе забрана за движение на МПС по трасето на посочените скоростни етапи, което започва от старта в с. Раково (на моста след центъра), през пътен разклон за с. Раково и за м. „Даулите“ към м. „Бабина локва“, през пътен разклон в м. „Агликина поляна“ за с. Стара река и с. Бяла към село Бяла, до финала, който е на 1500 м. преди селища „Качулка“ и на около 8,5 км. от с. Бяла

! Потокът от МПС, движещи се от с. Бяла към с. Стара река и обратно, както и потокът от МПС, който се движи от м. „Даулите“ към с. Раково и към пътния разклон в м. „Агликина поляна”, ще се спира преди поста

! Потокът от МПС, движещи се от с. Раково към гр. Сливен през връх „Българка“ ще се спират и подреждат в центъра на селото.

 

След приключване на СЕ 3, ще се пропускат транзитно преминаващи МПС през участъка на СЕ, единствено по посоката на движение на състезанието – към пътен разклон Раково – м. „Даулите“ за гр. Сливен и с. Ичера и към с. Стара река.

 

 

На 30.06.2019 г., за времето от 08:58 ч. до приключването на СЕ № 8, ще се въведе забрана за движение на МПС по трасето на етапа, който започва от старта, в центъра на село Трапоклово, от кръстовището на парковата градинка, на около 50 м. преди Кметството, покрай сградата на читалището, към изхода на селото в посока с. Седларево, през с. Седларево и свършва на стоп-финала, на около 1,6 км. от кръстовище „Конак търла“ за с. Пъдарево, с. Мокрен и гр. Котел.

! Потокът от МПС, ще се спира на кръстовище „Конак търла“

! Потокът от МПС, движещи се от „Петолъчка“ през с. Трапоклово към с. Седларево ще се спира в района на село Трапоклово.

! Ще се осигури безпрепятствено движение на автобуса от междуселищния транспорт, обслужващ линията до с. Трапоклово и гр. Сливен.

 

На 30.06.2019 г., за времето от 09:49 ч. до приключването на СЕ № 9, ще се въведе забрана за движение на МПС по трасето на етапа, което започва от старта, на 20 м. след моста, на изхода от с. Ичера към гр. Сливен, преминава през пътен разклон „Чуката“ и свършва на стоп-финала, който е на около 2 км. след пътен разклон „Чуката“ към м. „Карандила“ и връх „Българка“.

 

На 30.06.2019 г., за времето от 10:15 ч. до приключването на СЕ № 10, ще се въведе забрана за движение на МПС по трасето на етапа, което започва от старта, на 640 м. след пътен разклон на връх „Българка“ (от Дървото) в посока връх „Карандила“, преминава през „Сеирджийския завой“, през пътния разклон на връх „Българка“ и продължава в посока гр. Сливен до м. „Абланово“, където свършва на стоп-финала, до чешмата в м. „Абланово“.

! Потокът от МПС, пристигащи към финала, движещи се от гр. Сливен към връх „Българка”, ще се спира на 100 м. преди финала, (преди чешмата в м. „Абланово“).

! Потокът от МПС, движещи се от м. „Карандила” през връх „Българка” към гр. Сливен и м. „Даулите“, ще се спира и подрежда за паркиране на 30 м. преди старта, който е на 640 м. от кръстовището на връх „Българка“.

! Потокът от МПС, движещи се от с. Раково през м. „Даулите“ към гр. Сливен и връх „Карандила“, ще се спира и подрежда за паркиране преди кръстовището на връх „Българка“.

 

На 30.06.2019 г. за времето от 12:29 ч. до приключването на СЕ № 11, ще се въведе забрана за движение на МПС в участъка от пътя - гр. Сливен, пътен разклон „Чуката“, по пътя към връх „Карандила“, през пътен разклон за връх „Карандила“ към пътен разклон за връх „Българка“, през пътен разклон връх „Българка“ към м. „Абланово“, до чешмата в м. „Абланово“.

Трасето на СЕ 11, който е най-дългият състезателен етап, започва от старта, до чешмата след автобусното обръщало в м. „Моллова гора“, при чешмата до разклона за вила „Оазис“– вход/изход на гр. Сливен и свършва на стоп-финала, който е до чешмата в м. „Абланово“.

! Потокът от МПС, движещи се от с. Ичера към гр. Сливен, ще се спира и подрежда за паркиране на 100 м. преди пътен разклон „Чуката“ и в района на „Женина чешма“.

! Потокът от МПС, движещи се от гр. Сливен към с. Ичера и към връх „Карандила“, ще се спира на 100 м. преди старта до чешмата в м. „Моллова гора“.

! Потокът от МПС, движещи се от с. Раково през м. „Даулите“ към гр. Сливен и към връх „Карандила“, ще се спира на 30 м. преди кръстовището на връх „Българка.

! Потокът от МПС, движещи се от гр. Сливен през м. „Абланово“ към връх „Българка“, ще се спира на 200 м. преди чешмата в местност „Абланово“.

 

 

Осъществени са срещи с всички кметове на малките населени места, през които преминава трасето на ралито, с цел предупреждаване на населението и за вземане на мерки за безопасност на движението, за безопасност на населението и за безопасност на домашни животни, пуснати на паша.

 

Абсолютно се забранява оказване на помощ от зрителите на екипажи, претърпели инцидент в трасето на СЕ, до пристигането на специализираните екипи, осигурени от организатора. Оказването на помощ води до дисквалификация на състезателите.

 

Сектор „Охранителна полиция“ при РУ-Сливен

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Copyright © 2008-2024 Сливенски новини | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев