Община Сливен
Областна администрация Сливен

До гражданите на гр. Сливен

03.10.2023 / 04:47

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

Относно: Заявление за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на „Газтрейд Сливен”ЕООД за територията на община Сливен.

Заявлението е за утвърждаване от Комисията за енергийно и водно регулиране ( КЕВР)

 

 

 

1. Предлагани за утвърждаване следните цени за регулаторен период 2024 – 2028 год.:

1.1. Пределни цени за разпределение на природен газ през газоразпределителната мрежа:

• Стопански клиенти с равномерно потребление / Промишлени клиенти:

a. Год. потребление до 211 MWh 16.37 лв./MWh;

b. Год. потребление от 211 до 527.5 MWh 15.40 лв./MWh;

c. Год. потребление от 527.5 до 1 055 MWh 13.89 лв./MWh;

d. Год. потребление от 1 055 до 2 110 MWh 12.90 лв./MWh;

e. Год. Потребление от 2 110 до 5 275 MWh 11.27 лв./MWh;

f. Год. потребление от 5 275 до 10 550 MWh 8.24 лв./MWh;

g. Год. потребление над 10 550 MWh 6.14 лв./MWh.

 

• Стопански клиенти с неравномерно потребление / ОА и търговски клиенти:

a. Год. потребление до 52.75 MWh 21.81 лв./MWh;

b. Год. потребление от 52.75 до 211 MWh 19.97 лв./MWh;

c. Год. потребление от 211 до 527.5 MWh 19.04 лв./MWh;

d. Год. потребление от 527.5 до 1 055 MWh 17.31 лв./MWh;

e. Год. потребление от 1 055 до 2 110 MWh 14.66 лв./MWh;

f. Год. Потребление от 2 110 до 5 275 MWh 13.74 лв./MWh;

g. Год. потребление от 5 275 до 10 550 MWh 13.61 лв./MWh.

 

• Битови клиенти: 24.24 лв./MWh.

 

 

 

 

1.2. Пределни цени за снабдяване с природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа:

• Стопански клиенти с равномерно потребление / Промишлени клиенти:

a. Год. потребление до 211 MWh 1.14 лв./MWh;

b. Год. потребление от 211 до 527.5 MWh 1.14 лв./MWh;

c. Год. потребление от 527.5 до 1 055 MWh 1.14 лв./MWh;

d. Год. потребление от 1 055 до 2 110 MWh 1.14 лв./MWh;

e. Год. Потребление от 2 110 до 5 275 MWh 1.14 лв./MWh;

f. Год. потребление от 5 275 до 10 550 MWh 1.14 лв./MWh;

g. Год. потребление над 10 550 MWh 1.14 лв./MWh.

 

• Стопански клиенти с неравномерно потребление / ОА и търговски клиенти :

a. Год. потребление до 52.75 MWh 2.74 лв./MWh;

b. Год. потребление от 52.75 до 211 MWh 2.74 лв./MWh

c. Год. потребление от 211 до 527.5 MWh 2.74 лв./MWh

d. Год. потребление от 527.5 до 1 055 MWh 2.74 лв./MWh;

e. Год. потребление от 1 055 до 2 110 MWh 2.74 лв./MWh;

f. Год. Потребление от 2 110 до 5 275 MWh 2.74 лв./MWh;

g. Год. потребление от 5 275 до 10 550 MWh 2.74 лв./MWh.

 

• Битови клиенти: 2.56 лв./MWh.

 

 

 

1.3. Цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа:

• Стопански клиенти с равномерно потребление / Промишлени клиенти:

a. до 0.264 MWh 4184 лв.;

b. до 0.739 MWh 4388 лв.;

c. до 4.22 MWh 4831 лв.;

d. до 10.550 MWh 5830 лв.;

e. над 10.550 MWh 6516 лв.

 

• Стопански клиенти с неравномерно потребление / ОА и търговски клиенти :

a. до 0.264 MWh 4184 лв.;

b. до 0.739 MWh 4388 лв.;

c. до 4.22 MWh 4831 лв.;

d. до 10.550 MWh 5830 лв.;

e. над 10.550 MWh 6516 лв.

 

 

• Битови клиенти: 862 лв.

 
 

Copyright © 2008-2024 Сливенски новини | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев