Община Сливен
Областна администрация Сливен

Дейности за Популяризиране на процеса на разработване на стратегия за ВОМР по Договор РД50...

loga
20.09.2023 / 07:52

Дейности за Популяризиране на процеса на разработване на стратегия за ВОМР по Договор РД50-113 от 31.03.2023г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

 

В рамките на изпълнението на подготвителните дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от Общностите Местно Развитие“ от Програмата за Развитие на Селските Райони 2014-2020 бяха Проведени Информационни срещи на тема „Консултиране по секторни представителства на разработваната Стратегия за Водено от общностите местно развитие за периода 2023 – 2027 г.” в с.Зимница и с.Жельо войвода и 3 обучения на местни лидери и заинтересовани страни на тема „Подготовка за прилагане на СВОМР за периода 2023 – 2027 г” в гр.Стралджа, с.Зимница и с.Жельо войвода

С цел разработване наСтратегия за местно развитие, която да отговаря в пълна степен на приоритетите и нуждите на заинтересованите страни от община Стралджа и населени места от община Сливен по време на срещите се представиха резултатите от проведено анкетно проучване сред заинтересованите страни от двете общини и дискутирани теми, свързани с приоритетите и целите на местното развитие, подходящите мерки от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г и други финансиращи програми /Конкурентност и иновации в предприятията, Развитие на човешките ресурси, Образование и Околна среда/, които в най-пълна степен отговарят на местните потребности и които да залегнат в Стратегията на МИГ

По време на обученията участниците се запознаха с приложимата нормативна рамка, относно подхода Водено от общностите местно развитие и работата на МИГ, както и приложимите правила при подготовка, кандидатстване и изпълнение на проектите

 

На 18 и 19 септември в с.Зимница се проведе информационна конференнция

По време на конференциите участниците се запознаят с проекта за Стратегия за Водено от общностите местно развитие за периода 2023 – 2027 г. на територията на местното партньорство, съставено от МИГ "Стралджа" и населени места от община Сливен”

Представени бяха приоритетите и целите на Стратегията за Водено от общностите местно развитие за периода 2023 – 2027 г, включените интервенции от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г и други финансиращи програми Представени бяха новите възможности за публичния, стопанския и неправителственият сектори в унисон с местните потребности, приоритети и нужди на заинтересованите страни от община Стралджа и населени места от община Сливен.

Организирана бе и културно програма с участието на местни фолклорни изпълнители

Паралелно пред читалището бе представена продукция от производители от територията на МИГ

Още снимки от новината

---
---
---
---
---
---
---
---

 

 
 

Copyright © 2008-2024 Сливенски новини | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев