Община Сливен
Областна администрация Сливен

ОБЯВЛЕНИЕ

04.08.2023 / 15:39

ОБЯВЛЕНИЕ

за обществено обсъждане на изменение на ОУПО Нова Загора

землище с. Радецки, ПИ с идентификатор 61340.34.774

На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ се организира и ще се проведе обществено обсъждане на устройствен проект за частично изменение на Общия устройствен план на Община (ОУПО) Нова Загора, със съдържание:

Изменение на Общ устройствен план за ПИ 61340.34.774 по КККР в землището на с. Радецки, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6 в Чиста производствена зона, съгласно задание и с последващо изработване на ПУП-План за застрояване, с който се установява „Чиста производствена зона“ (Пч), като конкретното предназначение на имота е „За складова база за суров гипс“, с градоустройствени показатели: плътност на застрояване – макс. 80%, височина макс. = 15к., коефициент на интензивност на застрояване (Кинт) – макс. 2,5 и минимална площ на озеленяване 20%, като половината от нея е отредена за дървесна растителност.

Цел на проекта за изменение на ОУПО Нова Загора е осигуряване на устройствени условия за увеличаване на териториите за производствени дейности.

Възложител на изменението е „Фамкор Индъстрийс“ ЕАД, гр. София.

Общественото обсъждане ще се проведе от 11,00 часа на 23.08.2023г., в сградата на Община Нова Загора, стая 316 в гр. Нова Загора, ул. „24 май“ № 1.

Проектът за изменение на ОУП е предоставен на Общинска администрация – Нова Загора и е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в сградата на община Нова Загора ет. 4, стая 403.

 
 

Copyright © 2008-2023 Сливенски новини | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев