Община Сливен
Областна администрация Сливен

Областният управител кани партиите и коалициите на консултации

afuzov
02.02.2023 / 17:27

На основание чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс, областният управител кани партиите и коалициите да вземат участие в консултации за определяне състава на Районната избирателна комисия за предсрочните избори за Народно събрание на 02.04.2023 г.

 

Консултациите ще се проведат на 5 февруари 2023 г. (неделя) от 10.00 часа в зала „Георги Данчев” на Областна администрация Сливен (гр. Сливен, ул. „Димитър Добрович“ № 3).

 

Съгласно чл. 60, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс консултациите са публични, като освен парламентарно представените в 48-то Народно събрание на Република България партии и коалиции, в консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са представени в 48-то Народно събрание.

 

Съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 от Изборния кодекс и Решение № 1584-НС от 2 февруари 2023 г. на Централната избирателна комисия, партиите и коалициите, които ще участват в консултациите следва да представят:

 

- писмено предложение за състав на районната избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за контакт и партията или коалицията, която ги предлага;

 

- заверено от партията копие на удостоверението за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 31 януари 2023 г. (в случай на невъзможност да се спази срокът, е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

 

- пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

 

- копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище (в случай, че все още няма издадена диплома); в случай че документът за завършено висше образование е издаден на чужд език, същият се представя задно с легализиран превод на български език;

 

- предложение на партиите и коалициите за резервни членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни. Предложението за резервните членове следва да отговаря на чл. 60, ал. 3, т. 1 от ИК.

 

- декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на РИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (приложение към Решение № 1584-НС от 2 февруари 2023 г. на ЦИК).

 

При явяването на консултациите представляващите съответната партия или коалиция от партии, следва да се съобразят с изискванията на Решение № 1584-НС от 2 февруари 2023 г. на ЦИК относно провеждането на консултациите, което е публикувано на интернет страницата на ЦИК.

 

 

 

 
 

Copyright © 2008-2024 Сливенски новини | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев