Община Сливен
Областна администрация Сливен

В агломерация Сливен „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД продължава с изпълнението на проекта по доизграждане...

loga
03.01.2023 / 13:50

В агломерация Сливен „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД продължава с изпълнението на проекта по доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура

 

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД е в процес на изпълнение на проект № BG16M1OP002-1.016-0008 „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“.

 

Като част от проекта, в процес на изпълнение са дейностите по реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води в Сливен, дейности по разширение на съществуващата система за контрол, управление и събиране на данни (СКАДА), дейности по изграждане и внедряване на географска информационна система, с които ще се осъществява контрол и управление на ВиК инфраструктурата, както и дейности по рехабилитация, ремонт и изграждане на 54,71 км. водопроводна мрежа и 44,8 км. канализационна мрежа, като в гр. Сливен и кв. Речица е предвидено да бъде изградена и реконструирана 26 668,40 м. водопроводна мрежа и 27 532 м. канализационна мрежа.

Към момента в гр. Сливен са изпълнени близо 70% от дейностите по реконструкция на водопроводната мрежа и около 30% от предвидените дейности по доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа (битова и дъждовна).

 

От датата на стартиране на строително-монтажните работи в гр. Сливен, включително и кв. Речица, са изградени и рехабилитирани 9 538,04 м. канализационна и 16 336,32 м. водопроводна мрежа. В напреднал етап са строителните дейности по изграждане на нови довеждащи водопроводи от яз. Асеновец. Подмяната на тръбните връзки в сухите камери на резервоарите - средна зона "Хамамбаир" и висока зона ВС/Сливен, е завършил. Стартираха дейностите по подмяна на помпени агрегати на системи "Тунджа", "Мечкарево" и "Гергевец" и дейностите по реконструкцията на 13 бр. шахти, както и дейностите по монтажа на водомери, уреди за измерване и отчитане на сградните водопроводни отклонения.

Дейностите по реконструкция на пречиствателната станция за отпадни води са изпълнени на 72 % за ПСОВ Сливен, като са изградени сградата за обработка на утайки, силоза за стабилизирана утайка, изсушителната инсталация за обезводнената утайка. Доставено е необходимото технологично оборудване.

 

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, чрез Европейския съюз и Кохезионния фонд, по процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“. Общата стойност е 131 446 101.78 лв., като финансирането от ЕС, чрез Кохезионния фонд е 80 082 827.52 лв., а националното съфинансиране е на стойност 14 132 263.68 лв., като за инвестицията, само за агломерация Сливен, ще възлиза на обща стойност повече от 61,5 млн. лв.

Повече информация за проекта, можете да намерите тук: Начало - „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД (http://vodazahorata.eu)

 

Още снимки от новината

В агломерация Нова Загора „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД продължава с изпълнението на проекта по доизграждане...
В агломерация Нова Загора „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД продължава с изпълнението на проекта по доизграждане...
В агломерация Нова Загора „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД продължава с изпълнението на проекта по доизграждане...
В агломерация Нова Загора „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД продължава с изпълнението на проекта по доизграждане...

 

 
 

Copyright © 2008-2024 Сливенски новини | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев