Община Сливен
Областна администрация Сливен

СЪОБЩЕНИЕ по ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.019, „Насърчаване на образованието на ученици и младежи като начин за борба с бедността и неравенството“

11.11.2022 / 10:32

Сдружение ВЪЗРОЖДЕНСКА СТОЛИЦА е бенефициент по проект BG05M2OP001-3.019, с наименование на „Насърчаване на образованието на ученици и младежи като начин за борба с бедността и неравенството“ в изпълнение на процедура за „ПОДКРЕПА НА УЯЗВИМИ ГРУПИ ЗА ДОСТЪП ДО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ“.

Проектът е със срок на изпълнение 18.08.2022 до 31.12.2023 и се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проектът се изпълнява съвместно със партньорството на ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА "МАРИЯ СКЛОДОВСКА - КЮРИ" гр. Сливен и Средно училище " Г. Ст. Раковски" гр.Котел.

В рамките на проекта се предвижда организация и провеждане на дейности, с цел подкрепа на ученици и младежи от уязвими групи, да продължат образованието си във висше учебно заведение, както и подкрепа за обучението на студенти в първи курс за успешната им интеграция и адаптиране в академичния живот във висше училище.

При изпълнение на дейностите ще се извърши идентифициране и мотивиране на ученици от целева група и ще се работи с техните родители, с цел социална интеграция на ученици, техните родители, младежи и студенти, живеещи в бедност и неравностойно положение.

Целта на проекта е да осигури достъпът им до висше образование в България, като учениците бъдат подпомогнати да завършат средното си образование, младежите, да бъдат мотивирани да продължат обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен от висшето образование, както и да се осигури подкрепа за обучението на студенти в първи курс.

В рамките на проекта ще направим предварителен анализ, основан на количествени и качествени данни за идентифициране на целевите групи, като работим съвместно със държавни институции, ще организираме учредителна среща, с цел мотивиране на целевите групи да се включат в допълнителните обучения и ще направим проучване за нагласите за кандидатстване на учениците, на техните родители и на младежи, завършили средно образование, но не са кандидатствали във ВУ. Ще организираме работни срещи, за да ги мотивираме да учат и да продължат своето образование в ВУ, както и много допълнителни обучение с цел да осигурим достъпът на учениците и младежите от уязвимите групи до висше образование в България, с цел учениците бъдат подпомогнати да завършат средното си образование, младежите да бъдат мотивирани да продължат обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен от висшето образование както и да осигурим подкрепа за обучението на студенти в първи курс за успешната им интеграция и адаптиране в академичния живот във висше училище.

 

 

 
 

Copyright © 2008-2024 Сливенски новини | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев