Община Сливен
Областна администрация Сливен

Консултации за определяне на състава на РИК на 21 многомандатен избирателен район – Сливен

val4ev2
03.08.2022 / 18:21

С Указ № 213 от 01 август 2022 г. /обн. ДВ, бр. 61 от 02 август 2022 г./ Президентът на Република България, насрочи изборите за Народно събрание на 2 октомври 2022 г. С решение № 1198-НС от 02 август 2022 г. Централната избирателна комисия определи изискванията за провеждане на консултациите за определяне съставите на районните избирателни комисии.

На основание чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс на 07 август 2022 г. (неделя) от 10.00 часа в зала „Георги Данчев”, партерен етаж в сградата на Областна администрация Сливен на адрес: гр. Сливен, ул. „Димитър Добрович“ № 3, ще се проведат консултации за определяне на състава на Районната избирателна комисия на Двадесет и първи многомандатен избирателен район – Сливен за насрочените на 02 октомври 2022 г. избори за Народно събрание.

Съгласно чл. 60, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс консултациите са публични, като освен парламентарно представените в 47-то Народно събрание на Република България партии и коалиции, в консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са представени в 47-то Народно събрание.

Съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 от Изборния кодекс и решение № 1198-НС от 02 август 2022 г. на Централната избирателна комисия, партиите и коалициите, които ще участват в консултациите следва да представят:

- заверено копие на удостоверението за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите - 01 август 2022 г., /по изключение е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано/, или заверено копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

- пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

- писмено предложение за състав на районната избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за контакт и партията или коалицията, която ги предлага;

- предложение за резервни членове на партиите и коалициите, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията ѝ повече от 10 дни. Предложението за резервните членове следва да отговаря на чл. 60, ал. 3, т. 1 от ИК.

- копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (ако все още няма издадена диплома), в случай че документът за завършено висше образование е издаден на чужд език, същият се представя заедно с легализиран превод на български език;

- декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на РИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (приложение към решение № 1198-НС от 02 август 2022 г. на ЦИК).

При явяването на консултациите представляващите съответната партия или коалиция от партии, следва да се съобразят с изискванията на Решение № 1198-НС от 02 август 2022 г. на Централната избирателна комисия относно провеждането на консултациите, което е публикувано на интернет страницата на ЦИК.

Консултациите ще се проведат при спазване на въведените противоепидемични мерки.

Разчитам на Вашето присъствие.

 

 

С уважение,

ВЕСЕЛИН ВЪЛЧЕВ

 
 

Copyright © 2008-2024 Сливенски новини | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев