Община Сливен
Областна администрация Сливен

Население и демографски процеси в област Сливен през 2021 годин

16.05.2022 / 12:00

По данни от текущата демографска статистика, населението на област Сливен в края на 2021 г. е 180 058 души. В сравнение с предходната година населението намалява с 2 493 души, или с 1.4%. Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на база данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година.

През 2021 г. се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в страната. По предварителна оценка от Преброяване 2021, очаквания брой на населението, пребиваващо постоянно на територията на областта към 7 септември 2021 г. е 157 113 души.

Разликата между данните за броя и структурите на населението от текущата демографска статистика и преброяванията се дължи основно на нерегистрираната външна миграция през десетгодишния период между преброяванията.

Една от основните задачи на преброяванията на населението е да се установи реалният брой на лицата пребиваващи на територията на страната. Ето защо в годините след преброяванията се правят преизчисления на населението въз основа на получените резултати от проведеното преброяване и данните за естествения и механичния прираст, получени от текущата демографска статистика за съответните години.

След окончателното въвеждане и обработка на данните от Преброяване 2021 броят на населението ще бъде преизчислен на базата на преброеното население. Преизчислението ще обхване десетгодишен период, като ще бъдат ревизирани и основни демографски индикатори.

В съответствие с проекта на Национална статистическа програма, първи окончателни данни от Преброяване 2021 ще бъдат представени и публикувани след 1 октомври 2022 година.

Към края на 2021 г. населените места в област Сливен са 110, от които 6 градове и 104 села, разпределени в 4 общини.

Основните фактори, които влияят върху измененията в броя и структурите на населението, са демографските процеси - раждаемост, смъртност и миграция.

 

Раждаемост

 

През 2021 г. в областта са регистрирани 2 196 родени деца, като от тях 2 166 (98.6%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените се увеличава с 22 деца, или с 1.0%.

 

Таблица 1 Коефициенти на раждаемост и естествен прираст

на населението в област Сливен

 

Години Раждаемост Естествен прираст Тотален коефициент на плодовитост - бр.

2011 12.5 -2.0 2.12

2012 12.0 -2.3 2.07

2013 12.1 -2.2 2.12

2014 12.4 -2.5 2.22

2015 12.6 -2.7 2.29

2016 12.2 -2.4 2.24

2017 12.5 -2.8 2.34

2018 12.0 -3.6 2.27

2019 12.4 -2.9 2.35

2020 11.7 -6.4 2.24

2021 11.9 -9.0 2.29

 

Коефициентът на общата раждаемост за област Сливен през 2021 г. е 11.9‰, а през предходните 2020 и 2019 г. той е бил съответно 11.7 и 12.4‰.

Броят на живородените момчета (1 078) в област Сливен е с 10 по-малко от този на живородените момичета (1 088), или на 1 000 момчета се падат 1 009 момичета.

В градовете и селата на областта живородените през 2021 г. са съответно 1 276 и 890 деца.

Броят на жените във фертилна възраст (15 - 49 навършени години), или размерът на родилните контингенти и тяхната плодовитост, оказват решаващо влияние върху равнището на раждаемостта и определят характера на възпроизводството на населението.

Броят на жените във фертилна възраст към 31.12.2021 г. е 36 180, като спрямо предходната година той намалява с 564.

Тоталният коефициент на плодовитост е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта. През 2021 г. средният брой живородени деца в областта от една жена е 2.29 при 1.58 за страната.

 
 

Copyright © 2008-2024 Сливенски новини | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев