Община Сливен
Областна администрация Сливен

15 години от създаването на административните съдилища в България

28.02.2022 / 16:37

На 01.03. 2022 г. се навършват петнадесет години от създаването на регионалните административни съдилища в България. На този ден в Административен съд Сливен по силата на § 4, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Административно-процесуалния кодекс е образувано първото административно дело в съда. Съдебният район, върху който се прилагат компетенциите на съда обхваща област Сливен и общините Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица. Осем магистрати основополагат институцията през 2007 г.: Председател - Владимир Първанов, Зам.председатели Георги Чолаков и Слав Бакалов, съдиите - Светлана Драгоманска, Галя Иванова, Стела Динчева, Иглика Жекова и Детелина Бозукова – Ганева.

През 2009 г. съдия Георги Чолаков напуска Административен съд Сливен, а през 2017 г. е избран за Председател на Върховния административен съд. Неговото място като Зам.председател заема съдия Светлана Драгоманска. През м.април 2017 г. съдия Слав Бакалов е избран за Административен ръководител – Председател на Административен съд Сливен от Съдийската колегия към Висш съдебен съвет. Съдия Владимир Първанов от м.март 2021 г. е повишен в длъжност съдия във ВАС. Към момента в Административен съд Сливен правораздават шест административни съдии: Председател - съдия Слав Бакалов, Зам.председател – съдия Светлана Драгоманска и съдиите – Галя Иванова, Стела Динчева, Иглика Жекова и Детелина Бозукова – Ганева.

Дейността си съда започва в три стаи в Съдебната палата на гр.Сливен. През 2012 г. Административен съд Сливен се мести в своя сграда, предоставена за управление на Висш съдебен съвет, за нуждите на съда. Новата сграда е съобразена със спецификата на работата, численият състав на съда и необходимите като брой и вид помещения, и осигурява нормални условия за работа на магистратите и служителите.

За 15 години в Административен съд – Сливен са разгледани 10 042 дела, от които 5 976 първоинстанционни административни дела и 4 066 касационни дела, изключително разнообразни по материя и приложима нормативна уредба. Свършените дела за периода са 9 875, като над 80 % от производствата приключват в рамките на препоръчителния тримесечен срок.

През изминалите петнадесет години дейността на Административен съд – Сливен е подчинена на стремежа за осигуряване на висок стандарт на правосъдие и превръщането на съдебната институция в ефективен гарант за върховенството на закона. Усилията на магистратите и съдебните служители са насочени към запазване на достигнатите еталони за качествено, бързо и прозрачно правораздаване. С много ентусиазъм, професионализъм, воля и всеотдайност магистратите и служителите на Административен съд Сливен полагат основите на съда, а през годините доказват, че административното правосъдие се отличава с качество и бързина, с достъпност и прозрачност, а съда успешно се утвърди като модерен и отговарящ на европейските стандарти в правораздаването.

 

 

 

 
 

Copyright © 2008-2023 Сливенски новини | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев