Община Сливен
Областна администрация Сливен

ОБРАЗОВАНИЕТО И БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ

11.11.2021 / 06:12

Коментирайки образованието в България , трябва да подчертаем , че това е вторият най -наболял проблем, с който ни предстои да се справим като общество , заедно с прираста на населението .

Ако образованието , знанието и умението на всеки член на едно общество за развитите нации е основен и най- ценен актив , то за България образованието и възпитанието е още по- важно, защото чрез добиването на знания , умения , възпитание и култура на основната част от обществото ни , ще се справим с много други проблеми , включително и с корупцията , модернизацията на България , намаляване на емиграцията .

 

БСП предлага реформиране на образованието, в основата на която лежи разбирането ,че държавата е длъжна да осигури на всяко дете среда , възможности, но и контрол за задължително завършване на средно образование . За да се постигне тази цел е нужно :

 

1. Бюджета за образование в България да достигне средните стойности на ЕС и да стане 5 % от БВП .

 

2. Държавата и общините да създават материалната база за започване на задължителната начална училищна подготовка от пет годишна възраст . И съвременна материална база за всички учащи се .

 

3. Да отпаднат делегираните бюджети и да се заменят с общински и държавни програми за регионално разпределение на началните и средните училища в България, на териториален принцип .

 

4. Училищата да получават бюджети, отделно за доходите на учителите и персонала ,и отделно за текущите разходи , както и за нуждите за инвестиции, за създаването и поддържането на съвременна материална база .

 

5. Подобрение на възнагражденията на учителите и гарантиране на доход ,което да е обществено приет като % от СРЗ ,с което учителската професия да се превърне в желана , сигурна , перспективна и престижна .

 

6. Отпадане от учителите на задължението им за осигуряване присъствие на учениците в клас .

Възстановяване на принципа , основното задължение на учителят да е обучението , възпитанието и оценяването на ученика за знанията , възпитанието и дисциплината им . Присъствието в клас на учениците и спазването от тях на нужната дисциплина , да е основно задължение на родителите им и на самите ученици .

 

7. Единни учебни програми по всички предмети ,за всички средни училища в България .

Един учебник за един предмет .

 

8. Приемането и утвърждаването на единни стандарти за преподаване и възпитание на всички български учители . Това да се случи чрез приемането на написани такива стандарти за всеки предмет и обучение на всички учители за прилагането им в работата . В резултат- да се постигне качество на образованието и обучението ,еднакво за всички български училища , независимо къде са намират .

 

9. Повишаване ролята на училището за възпитание на учениците във общочовешки ценности ,за добро и лошо , изучаване на националната история , литература , култура и традиции , възпитание и в национална гордост .

 

10. Електронен бележник на всеки ученик и обвързването му с останалите обществени системи .

 

11. Независима оценка на средните училища ,на база на усвоените знания на учениците и следващото им развитие .

 

Висшето образование в България е въпрос, който трябва да бъде подложен на широко обществено обсъждане . Най -вече, дали пълната автономност на висшите учебни заведения не доведе до изкривявания, които вече са обществено вредни . И как автономията на университетите да бъде в обществен интерес – дискусия и решения ,които предстоят .

 

Обществото трябва да си отговори на въпроси, като този- дали е редно и има ли някой полза от това ,висшите учебни заведения да обявяват брой прием на студенти по- голям от всички завършващи ученици за дадената година .

И дали не е по- правилно да се възстановят критериите за прием на студенти . А за студентите чужденци да има отделни и други критерии .

 

Трябва да намери решение и въпроса ,в кои специалности да се обучават студентите . Тези ,към които имат интерес студентите или тези, които държавата чрез дългосрочно планиране смята ,че са нужни за развитието на икономиката и обществените системи .

Въпроси ,които от само себе си се разбира, какви са правилните отговори, за да заработи висшето образование в интерес на обществото .

 

Говорейки за висшето образование , не може да не се засегне и темата за науката . Където има два големи проблема .

 

1- Първият е ,че студентите ,избиращи кариерата на учени , трябва да имат достойно възнаграждение . Обществото ни трябва да разбере нуждата , че хората отдали се на наука , трябва да бъдат оценени и тази оценка трябва да започне още с първите им стъпки в научната кариера, като аспиранти , младши асистенти и т.н. За да се реши този проблем е нужно държавата да отдели от бюджета си за наука 1 % от БНП . И обществото да приеме доходи за отделните научни степени ,обвързани със СРЗ, които да са стимулиращи за хората ,отдали се на наука и да им осигуряват престиж и сигурност .

 

2- Вторият проблем е липсата на връзка на Българската наука с индустрията , практическото приложение на научните знания , разработки и открития .

И сега много от Българските учени работят по проекти за чужди държави , институти и фирми и реално там реализират научния си потенциал .

Нужно е държавата ,чрез промяна в автономията на висшите учебни заведения , както и чрез нормативни промени в БАН , първо да започне да създава материална база за прагматична научна работа . Да започнат да се приемат различни теми за разработка с определени бюджети между държавата , държавни и частни фирми , БАН - нейните институти и ВУЗ . Програми с бюджети ,чрез които ще се осигуряват допълнителни доходи на научните работници . А при успех на някоя от програмите и приложението и в практиката , научните работници трябва да имат допълнителни премии за успешно приложение на програмата в практиката .

С това ще започне

/1/първо

развитие на Българската наука ,

/2/второ

нейното приложение в практиката и

 

/3/трето

българските учени ще получават доходи за работата си като учени , за участието си в програми и ако програмите са успешни , за приложението на успешните програми в практиката .

Каквато е световната практика .

 

БСП има визия и виждания за развитието на българското образование и наука в интерес на просперитета на България .

 

#БСП - #номер33

 

Д-р Събина Петканска-Вълева - #номер102

 
 

Copyright © 2008-2024 Сливенски новини | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев