Община Сливен
Областна администрация Сливен

ОБЩИНА СЛИВЕН ОТЧЕТЕ ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ, ГР. СЛИВЕН“

Лога
12.08.2021 / 09:00

Днес се проведоха заключителните публични събития по проект „Интегриран градски транспорт, гр. Сливен“ – най-големия проект от Инвестиционната програма на общината. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и включва дейности по доставка на автобуси, ремонт и доставка на оборудване на базите на „Пътнически превози“ ЕООД, изграждане на велоалеи и мерки за достъпност на спирките от градския транспорт.

Направените инвестиции допринасят за:

- Бърз и ефективен транспорт

- Опазване на околната среда и здравето на гражданите, и подрастващите

- Удобство, естетика и комфорт на придвижване

- По-ниски разходи за обслужването на градския транспорт

- Достъпност за гражданите със специфични потребности

- Подобряване на свързаността в градската среда

- Повишаване на стандартите на живот в град Сливен

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.015-0003-С02 „Интегриран градски транспорт, гр. Сливен“”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Сливен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 -2020 г.”

Още снимки от новината

Община Сливен - герб
Европейски съюз - Европейски фонд за регионално развитие
ОП Региони в растеж

 

 
 

Copyright © 2008-2024 Сливенски новини | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев