Община Сливен
Областна администрация Сливен

БЪРЗ И ЕФЕКТИВЕН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА СЛИВЕН

Лога
12.08.2021 / 09:00

Успешно и в срок изпълненият Проект: "Интегриран градски транспорт, гр. Сливен", финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., е интегрирана и сложна система, включваща следните основни структури:

- Реорганизация на маршрутната мрежа на града;

- Монтаж на нови спиркови навеси;

- Изграждане на 8 км велоалеи, с което се поставя акцент върху развитието на екологичен и здравословен начин на придвижване в градската среда;

- Осигуряване на обществен транспорт в кварталите „Комлука“ и „Клуцохор“;

- Въвеждане на мерки за достъпност на хора в неравностойно положение;

- Обезпечаване с нов и съвременен подвижен състав – 27 броя автобуси /екологичен клас евро 6, категория М3, клас 1, нископодови градски автобуси, отговарящи на европейските директиви и регламенти по отношение на изискванията за окомплектовката, салона, осветеността, кабината на водача и др., в т.ч. и по отношение на достъпността за хора с увреждания/;

- Въвеждане на Система за информация на пътниците;

- Осигуряване на оборудване за нуждите на общинския превозвач - „Пътнически превози“ЕООД.

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.015-0003-С02 „Интегриран градски транспорт, гр. Сливен“”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Сливен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 -2020 г.”

Още снимки от новината

Община Сливен - герб
Европейски съюз - Европейски фонд за регионално развитие
ОП Региони в растеж

 

 
 

Copyright © 2008-2023 Сливенски новини | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев