Община Сливен
Областна администрация Сливен

ПРОЕКТ: "ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ, ГР. СЛИВЕН" – ЕДНА ОТ СТЪПКИТЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ В ГРАДА

Лога
12.08.2021 / 09:00

Церемония по откриването и Заключителна пресконференция отбелязаха успешното финализиране на мащабния и структурен за гр.Сливен проект: "Интегриран градски транспорт, гр. Сливен", финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Този сложен проект обедини усилията на проектанти, изпълнители, контролни органи, ръководството и експерти на община Сливен и множество заинтересовани институции.

Общата стойност на проекта е 15 837 900.73 лв.

Стойност на БФП: 13 660 560.33 лв.

от които:

Европейско финансиране: 11 611 476.28 лв.

Национално съфинансиране: 2 049 084.05 лв.

Чрез европейската солидарност и националното съфинансиране, гражданите и гостите на Сливен ползват по-удобен и сигурен градски транспорт.

 

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.015-0003-С02 „Интегриран градски транспорт, гр. Сливен“”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Сливен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 -2020 г.”

Още снимки от новината

Община Сливен
Европейски съюз - Европейски фонд за регионално развитие
ОП Региони в растеж

 

 
 

Copyright © 2008-2023 Сливенски новини | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев