Община Сливен
Областна администрация Сливен

ОБНОВЕНИЯТ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА СЛИВЕН – В ЦИФРИ

Лога
11.08.2021 / 09:00

Приключващото изпълнение на проект: "Интегриран градски транспорт, гр. Сливен", финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. – има много измерения: финансови, социални, технически, екологични.

Реализираната инвестиция за гражданите на Сливен може да се обобщи най-кратко в числа:

- Доставени 27 нови дизелови автобуса;

- Създадени 16 нови спирки на градския транспорт;

- Въведени 12 линии на автобусен транспорт и 1 тролейбусна линия

- Ремонт на тротоарната настилка и поставяне на тактилни плочи на 143 спирки и поставяне на обозначителни знаци

- Монтаж на 40 спирконавеса

- Изградени двупосочни вело-алеи по 7 булеварда – 8 км

- 37 броя GPS и бордови устройства за превозните средства

- Изградени 3 крайни спирки за почивка на водачите

- Реализирани договори по проекта – 14 броя

Изброеното е само част от извършеното по проекта.

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.015-0003-С02 „Интегриран градски транспорт, гр. Сливен“”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Сливен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 -2020 г.”

 

Още снимки от новината

Община Сливен - герб
Оперативна програма - Региони в растеж
Европейски съюз - Европейски фонд за регионално развитие

 

 
 

Copyright © 2008-2023 Сливенски новини | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев