Община Сливен
Областна администрация Сливен

ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ В ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ НА СЛИВЕН

Лога
11.08.2021 / 09:00

Община Сливен финализира изпълнението на проект: "Интегриран градски транспорт, гр. Сливен", финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Благодарение на европейската солидарност и национално съфинансиране, бе реализиран мащабен и добре структуриран проект за цялостна модернизация на градския транспорт на Сливен.

Реализирани бяха следните основни дейности:

- Закупени 27 нови дизелови автобуса

- Извършен ремонт на двете бази на „Пътнически превози“ ЕООД

- Доставено оборудване за нуждите на „Пътнически превози“ ЕООД

- Внедрена Система за информация на пътниците

- Изградени велоалеи по основните булеварди

- Въведени мерки за достъпност на спирките

- Изградени 3 броя крайни спирки за почивка на водачите

Реализираната инвестиция е важен елемент от облика на град Сливен.

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.015-0003-С02 „Интегриран градски транспорт, гр. Сливен“”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Сливен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 -2020 г.”

 

 

Още снимки от новината

Община Сливен - герб
Европейски съюз - Европейски фонд за регионално развитие
Оперативна програма - Региони в растеж

 

 
 

Copyright © 2008-2023 Сливенски новини | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев