Община Сливен
Областна администрация Сливен

ОБНОВЕН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА СЛИВЕН

Лога
11.08.2021 / 09:00

Приключва изпълнението на проект: BG16RFOP001-1.015-0003-C02 "Интегриран градски транспорт, гр. Сливен". Проектът е финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

На официална церемония „Откриване на обект“ и Заключителна пресконференция ще бъдат представени резултатите от реализацията на този мащабен проект.

 

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

- Повишена привлекателност на обществения транспорт чрез повишено качество на услугата;

- Подобрение на околната среда чрез намаляване на вредните емисии;

- Намаляване на шума в градските райони;

- Ефективно и адекватно управление на трафика;

- Подобрение на пътната безопасност;

- Намаляване броя на ПТП.

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.015-0003-С02 „Интегриран градски транспорт, гр. Сливен“”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Сливен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 -2020 г.”

 

Още снимки от новината

Община Сливен - герб
Европейски съюз - Европейски фонд за регионално развитие
Оперативна програма - Региони в растеж

 

 
 

Copyright © 2008-2023 Сливенски новини | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев