Община Сливен
Областна администрация Сливен

В кв. "Речица" -Сливен започна мащабен В и К проект

vik 5
23.07.2021 / 12:51

 

 

Ще бъде реконструирана 4 579,40 m вътрешна водопроводна мрежа. Предвижда се и изграждане на главни колектори и второстепенни канализационни клонове на територията на кв. „Речица“с дължина 22 608 m, които да отведат отпадъчни води до новопроектирана канализационна помпена станция; изграждане на канализационна помпена станция и тласкател до пречиствателната станция за отпадъчни води – Сливен, както и частично изграждане на дъждовни клонове с обща дължина 5 600 m.

 

 

На 20.07 в сливенския квартал Речица, се състоя церемония по Първа Копка на обект „Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения.

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД е в процес на изпълнение на проект № BG16M1OP002-1.016-0008 „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, чрез Европейския съюз и Кохезиония фонд, по процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“ и е на стойност 19 056 604.09 лв.

В присъствието на заместник областния управител на област Сливен Антоний Андонов, на заместник кмета по устройство на територията и строителство Камен Костов, на представители на фирмата изпълнител, надзорната фирма и много гости и граждани управителят на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“ инж. Севдалин Рашев представи основните дейности и финансовата рамка на Проекта.

Той изказа задоволството си от факта, че най-сетне в квартала се започва работа по реконструкция на 4 579,40 m вътрешна водопроводна мрежа. В обхвата на изпълнението е включена и реконструкция и привързване на сградни водопроводни отклонения (СВО), както и изграждане на пожарни хидранти.

Предвижда се и изграждане на главни колектори и второстепенни канализационни клонове на територията на кв. „Речица“с дължина 22 608 m, които да отведат по гравитачен път битовите отпадъчни води от територията по най-краткия път до новопроектирана канализационна помпена станция; изграждане на канализационна помпена станция и тласкател до пречиствателната станция за отпадъчни води – Сливен, както и частично изграждане на дъждовни клонове, с обща дължина 5 600 m за отвеждане на падналите атмосферни води в определени зони на квартала до заустване в открит отводнителен канал.

На добър час на проекта пожелаха заместник областният управител г-н Андонов и заместник кметът на гр. Сливен г-н Костов.

С тържествен водосвет за здраве, успешна работа и добри резултати беше направена първата копка по проекта в кв. Речица.

Очакваната дата за приключване на строително-монтажните работи е 23.12.2023 г.

 

 

 
 

Copyright © 2008-2023 Сливенски новини | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев