Община Сливен
Областна администрация Сливен

С поглед към бъдещето – за хората и природата

01.07.2021 / 17:01

На 30.06.2021 г. в Дом на дейците на културата, гр. Нова Загора бе проведена пресконференция по проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда” 2014 – 2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд“.

 

Събитието уважиха Минчо Афузов, Областен управител на област Сливен, Нина Генчева, заместник-кмет на Община Нова Загора, представители на медиите и много гости на събитието. В тяхно присъствие инж. Севдалин Рашев, управител на „ВиК-Сливен“ ООД сподели колко голям и особено важен за региона е този проект, който обхваща рехабилитация, ремонт и изграждане общо на 54,71 км. водопроводна мрежа и на 44,79 км. канализационна мрежа, реконструкция на пречиствателни станции за отпадъчни води – в гр. Сливен и гр. Нова Загора, като неговият резултат ще обслужва пряко не само жителите, но и представителите на бизнеса в градовете Сливен и Нова Загора.

 

„Община Нова Загора е изцяло в подкрепа на този мащабен проект“, заяви заместник-кмета Нина Генчева и изрази надежда, че най-сетне ще се справят с наводненията в източната градска част и в югоизточната част на ул. „Просвета“.

 

„Мащабността на този проект е проява на инвестиционна активност и съсредоточаване на усилията в реконструкция и модернизация, която ще повиши качеството на живот в града“, отбеляза областният управител г-н Афузов. Като значим резултат от реализирането на проекта той отбеляза, че драстично ще се намали разхода на вода за битови нужди и посочи, че в момента България се намира на второ място след Италия в ЕС по този показател.

 

За поставените цели и очакваните резултати ръководителят на проекта Стефан Петров обясни, че ще се намалят загубите на вода по довеждащи и разпределителни водопроводи и така ще се постигне устойчивост на водоснабдителната система. Ще се подобри качеството на водата, предназначена за питейни нужди и качеството на повърхностните води. Ефектът от тези резултати ще се отрази и на цялостното опазване на водните ресурси.

 

Четиринадесет са основните дейности по проекта, включващи проектиране, строителство, чрез изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, пречиствателни станции за отпадни води на териториите на град Сливен и град Нова Загора, строителен надзор, комуникация и публичност, организация и управление на проекта.

 

Реконструкция на помпени станции и подмяна на 22 бр. помпени агрегати, ремонт и подмяна на тръбните връзки в сухите камери на резервоарите ВС "Червенаково“, реконструкция на 15 115 м. водопроводна мрежа; изграждане на 12 бр. шахти, 16 бр. разходомери и 500 водомера за сградните водопроводни отклонения, са част от дейностите, за които говори инж. Авджиева, представител на Звеното за управление на проекта. Тя обърна специално внимание на изграждането и реконструкцията на 4 612 м. битова и смесена канализация и изграждане на 1988 м. дъждовна канализация.

 

Срокът на изпълнение на проекта е до месец януари 2024 г.

 

Общата стойност на проектната инвестиция е 131 446 101,78 лв. Финансирането от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд е 80 082 827,52 лв., а националното съфинсиране е в размер на 14 132 263,68 лв.

 
 

Copyright © 2008-2023 Сливенски новини | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев