Община Сливен
Областна администрация Сливен

ПРЕДСТАВИХА МАЩАБНИЯ ВОДЕН ПРОЕКТ НА „ВиК“ – СЛИВЕН

vik 31
30.06.2021 / 19:22

• С изпълнението на дейностите по проекта 101 500 жители ще имат достъп до подобрено водоснабдяване и 125 500 жители ще се ползват от подобрена услуга по пречистване на отпадъчни води. Загубите на вода ще намалеят с 15 процента.

На пресконференции в Сливен и Нова Загора на 29 и 30 юни се състоя официалното обявяване на проекта „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД“. Проектът с бенефициент „ВиК - Сливен“ е финансиран по програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд. Общата му стойност е 131 446 101,78 лв., от които 94 215 091, 20 лв. европейско финансиране и 37 231 010, 58 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 9.10.2019 г., а крайният срок за изпълнението му е 9.01.2024 година. Основната цел е: повишаване ефективността на ползване на водите, намаляване загубите на вода във водопреносните мрежи и изпълнение на задълженията по Директива 98/83/ЕО – на съвета на Европейския съюз за качеството на питейните води, на обособената територия, обслужвана от „ВиК – Сливен“.

Проектът предвижда рехабилитация, ремонт и израждане на 58,2 км водопроводна мрежа и 44,8 км канализационна мрежа. Ще бъдат реконструирани пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Сливен и пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Нова Загора. С успешното изпълнение на дейностите по проекта 101 500 жители ще имат достъп до подобрено водоснабдяване и 125 500 жители ще се ползват от подобрена услуга по пречистване на отпадъчни води. Загубите на вода ще намалеят с 15 процента.

На пресконференцията в Сливен вчера, която се състоя в зала „Графити“ на хотел „Национал палас“ приветствени слова поднесоха управителят на „ВиК“ – Сливен инж. Севдалин Рашев, зам.-кмета по строителството на община Сливен Камен Костов и областният управител на област Сливен Минчо Афузов. На пресконференцията днес в Клуба на дейците на културата в Нова Загора присъства и зам.-кметът по строителството на община Нова Загора Нина Генчева.

Зам.-кметът на Сливен Камен Костов заяви, че големият воден проект на „ВиК“ – Сливен има пълната подкрепа на община Сливен, защото решава основни проблеми по водоснабдяването на Сливен и канализацията на кв. Речица. Зам.-кметът на община Нова Загора Нина Генчева поздрави бенефициента със старта на проекта, с който Нова Загора ще се сдобие с 15 км нова водопроводна мрежа и ще постигне 99 процента изграденост на канализационната мрежа.

За целите и очакваните резултати от изпълнението на мащабния проект и на двете пресконференции подробно говори ръководителят на проекта Стефан Петров, който каза, че коронавирусната епидемия е причина за забавянето на официалното представяне на проекта, по който обаче в това време е свършена огромна предварителна административна работа. Дейностите по проекта представи инж. Анета Авджиева.

Управителят на „ВиК“ – Сливен инж. Севдалин Рашев изрази радостта си, че след дългите подготвителни дейности, най-сетне се загърбва частицата „ще“ и започват дейностите по проекта. Той изказа благодарност и признателност към всички привлечени експерти, специалисти и служители на водното дружество, които са вложили и продължават да влагат много професионализъм, усилия и старание в различните етапи по кандидатстването, изготвянето на документацията и стартирането на дейностите по така важния за модернизирането на водоснабдителната и канализационна инфраструктура на Сливенска област воден проект. Инж. Рашев благодари за разбирането и пълното съдействие от страна на администрациите и ръководствата на община Сливен, община Нова Загора и област Сливен, които оцениха важността на проекта за потребителите на водни услуги и за модернизирането на вече много остарялата и амортизирана водопроводна и канализационна система.

Областният управител Минчо Афузов заяви, че това е най-значимият инвестиционен проект през последните 30 години на територията на Сливенска област и му пожела успех. Той изрази задоволство, че с изпълнението му в Сливен ще заработи най-модерната в България пречиствателна станция за питейни води. Губернаторът отбеляза, че проектът е съществена стъпка в изпълнението на генералния план за развитие на водоснабдяването в област Сливен.

 
 

Copyright © 2008-2024 Сливенски новини | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев