Община Сливен
Областна администрация Сливен

Първа копка по проект „Подобряване на градската среда на Сливен – етап 2“

Европейски съюз
26.05.2021 / 10:25

Нa 21.05.2021г., се проведе официална церемония „Първа копка”

ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА НА СЛИВЕН – ЕТАП 2“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Участие в церемонията взеха : Стефан Радев – Кмет на Община Сливен, Камен Костов – Заместник-кмет по „Устройство на територията и строителство“ на Община Сливен, Господин Господинов – Управител на фирмата – изпълнител на строително-монтажни работи – „Суперстрой - инженеринг“ ЕООД , гр. Ямбол, Андон Горнаков – Управител на фирмата за строителен надзор на обекта – „Строй –контрол“ ЕООД, гр. Сливен, Митка Крълева – Ръководител проект, представители на общинската администрация,граждани на гр.Сливен.

С предвидените дейности по проекта ще се повиши качеството на живот, социалното включване и подобряването на екологичната среда чрез благоустрояване на физическата среда в трите големи квартала – „Сини камъни“, „Дружба“ и „Българка“. На 14 май започна благоустрояването на прилежащите площи към жилищни блокове № 21, 22, 23, 24 и 27 в квартал „Сини камъни“. Предстои начало на дейностите и в квартал „Българка“, които ще бъдат около блокове 37, 33, 32, 31 и 20.

Общата стойност на проекта е : 3 101 920.18 лв., от които

Европейско финансиране: 2 636 632.15 лв.,

Национално съфинансиране: 465 288.03 лв.

 

Начало на проекта : 02.01.2020 г.

Край на проекта : 02.07.2022 г.

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.015-0004-C01 „Подобряване на градската среда на Сливен – етап ІІ“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от бенефициента Община Сливен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

Още снимки от новината

Герб на Община Сливен
Региони в растеж

 

 
 

Copyright © 2008-2023 Сливенски новини | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев