Община Сливен
Областна администрация Сливен

Проведе се пресконференция за стартиране на проект „Подобряване на градската среда на Сливен–етап 2“

Европейски съюз
18.05.2021 / 15:11

Нa 14.05.2021г., се проведе ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СТАРТИРАНЕ ДЕЙНОСТИТЕ

ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА НА СЛИВЕН – ЕТАП 2“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Участие в пресконференцията взеха: Стефан Радев – Кмет на Община Сливен, Камен Костов – Заместник-кмет по „Устройство на територията и строителство“ на Община Сливен, инж. Стоян Марков – Заместник-кмет по „Икономическо развитие“ на Община Сливен, Мартин Стефанов – Управител на фирмата – изпълнител на строително-монтажни работи – „Гео-кри“ ЕООД , гр. Сливен, Андон Горнаков – Управител на фирмата за строителен надзор на обекта – „Строй –контрол“ ЕООД, гр. Сливен, Митка Крълева – Ръководител проект, представители на общинската администрация,граждани на гр.Сливен.

Кметът Стефан Радев представи основните дейности по проекта и подчерта, че има много работа по облагородяването в града с тенденция за изграждане на паркоместа за сметка на старите незаконни гаражи, с много детски площадки и осигуряване на зелена среда.

„Искаме Сливен да е зелен и това ще е акцент на тези проекти. Разбира се ще се работи за транспортния достъп, осветление, и се надявам този район да има съвсем друг облик. Много важно за нас е как ще се развие този проект, за да го използваме като модел за по-нататъшна работа“, каза още кметът.

Основната цел на проекта е повишаване качеството на живот, социалното включване и подобряването на екологичната среда чрез благоустрояване на физическата среда в град Сливен.

Предвижда се благоустрояване на междублокови пространства в кварталите „Сини камъни“, „Българка“ и „Дружба“.

Общата стойност на проекта е: 3 101 920.18 лв., от които

Европейско финансиране: 2 636 632.15 лв.,

Национално съфинансиране: 465 288.03 лв.

 

Начало на проекта: 02.01.2020 г.

Край на проекта: 02.07.2022 г.

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.015-0004-C01 „Подобряване на градската среда на Сливен – етап ІІ“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от бенефициента Община Сливен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

Още снимки от новината

Община Сливен
ОП Региони в растеж

 

 
 

Copyright © 2008-2023 Сливенски новини | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев