Община Сливен
Областна администрация Сливен

Противоепидемични мерки на територията на област Сливен, считано от 00:00 часа на 12.03.2021 г. до 02.04.2021г:

11.03.2021 / 17:39

1. Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата и центровете за подкрепа на личностно развитие на територията на област Сливен за учениците от пети до единадесети клас, считано от 15.03.2021г. до 02.04. 2021г.

2. Преустановява се провеждането в присъствена среда на всички групови извънкласни занимания и дейности, дейности по интереси, занимални, екскурзии, спортни празници и други, организирани от училищата за всички възрастови групи.

3. Преустановяват се присъствените групови занятия в езиковите центрове, образователните центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица.

4. За висшите учебни училища се прилага алгоритъм за присъственост, утвърден от ректора на съответното учебно заведение.

5. Дава се препоръка до кметовете на общините в област Сливен да направят мотивирано предложение до министъра на образованието за издаване на заповед в изпълнение на §1, ал. 3 от Преходни и заключителни разпоредби към Наредба за допълнение на Наредба №5/2006г. за предучилищното образование, а именно „през учебната 2020/2021г. децата записани на задължително предучилищно образование в детска градина/училище в област, попадаща в червената зона, съобразно критериите на министерство на здравеопазването за усложнена епидемична обстановка, могат да отсъстват по желание на родителя, след писмено уведомяване на директора“ и издадена заповед от министъра на образованието.

6. Носенето на защитни маски за лице на открити и закрити обществени места е задължително. Забраната не се отнася за улици, площади, градини и паркове.

7. Посещенията на фитнес центровете, спортни центрове, залите за групови занимания в тях и любителските спортни зали се провеждат при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и задължително поставяне на защитни маски за лице за персонала.

8. Преустановяват се посещенията на малолетни и непълнолетни без да са придружени от техен родител, съответно настойник/попечител в търговските центрове – МОЛ.

9. Всички културни и развлекателни мероприятия /кина, музеи, галерии, сценични прояви, театри, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикалното изкуство и други/ се провеждат при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и задължително поставяне на защитни маски за лице.

10. Не се допуска организирането и провеждането на събиране и тържества от частен характер /сватби, кръщенета, погребения и други/ с присъствието на повече от 15 човека.

11. Преустановяват се посещенията на малолетни и непълнолетни без да са придружени от техен родител, съответно настойник/попечител в ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и снекбарове и други подобни обекти за обществено хранене.

12. Преустановява се работата след 22:00 часа на всички заведения за хранене и развлечения и питейните заведения на територията на област Сливен.

13. Всички заведения за хранене и развлечения /ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и снекбарове/ осигуряват физическа дистанция от 1,5 м. между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси, като не се допускат повече от 6 човека на една маса и задължително поставяне на защитни маски за лицата от персонала.

14. Собствениците на търговски комплекси и големите търговски вериги за хранителни и нехранителни стоки задължително осигуряват: пропускателен режим, съобразен с капацитета и търговската площ на обекта, недопускане на струпване на хора на касите и спазване на задължителна дистанция от 1,5 м, недопускане на клиенти на територията на обекта без защитна маска за лице и извършване на учестена дезинфекция.

15. Собствениците на търговски комплекси и големите търговски вериги за хранителни и нехранителни стоки задължително определят за цялото работно време лице, отговорно за зареждане на дезинфекционните уреди/апарати/ станции на входа на обекта.

16. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м.

17. Забраняват се посещенията на външни лица в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни и хосписите. Забраната не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

18. Въвеждане се засилен контрол от страна на всички компетентни структури (общини, ОД на МВР-Сливен, ОБДХ-Сливен, РЗИ-Сливен, Дирекция „Инспекция по труда“ – Сливен, РУО-Сливен) за създаване на организация за изпълнението на противоепидемичните мерки и контрола им.

 

 
 

Copyright © 2008-2024 Сливенски новини | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев