Община Сливен
Областна администрация Сливен

Център по медиация към Окръжен съд – Сливен

06.08.2020 / 18:16

Официално бе открит днес Центърът по медиация към Окръжен съд – Сливен, в рамките на третото публично събитие за популяризиране на културата за разрешаване на спорове по доброволен начин. Той е създаден в изпълнение на Дейност 4 по проект BG05SFOP001-3.001-0014 „Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове“ по Оперативна програма „Добро управление“, реализиран от Министерство на правосъдието в партньорство с Висшия съдебен съвет. Координатор от страна на Съвета е Марин Маринов – административен ръководител – председател на Окръжен съд – Варна.

 

 

 

Домакин на форума бе Мартин Данчев – председател на Окръжен съд – Сливен, а сред гостите бяха Драгомир Кояджиков – член на ВСС, Стефан Радев – кмет на Община Сливен, Чавдар Божурски – Областен управител на Област Сливен, Димитър Митев – председател на Общински съвет – Сливен, Деница Вълкова – председател на Апелативен съд – Бургас, Живка Кирилова – председател на Районен съд – Сливен, Юлиана Колева – адвокат и бивш член на ВСС в мандата 2012-2017 г., Станимир Комбалов – председател на Адвокатска колегия – Сливен, Георги Бакалов – член на Софийска адвокатска колегия и заместник-председател на Института за решаване на конфликти, съдии, медиатори, адвокати и други.

 

 

 

Адвокат Албена Комитова от Сдружение „Център за разрешаване на спорове“ презентира ползите за гражданите, магистратите и защитниците от прилагането на медиацията. Тя акцентира върху многообразните подходи при осъществяването на дейността на медиационните центрове в България и на съществената роля на съдиите и съдилищата за насърчаване на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове. „България е изпълнила препоръките на Съвета на Европа по отношение на обучението на съдиите да насочват страните към медиация“, обърна внимание тя. Разяснени бяха възможностите за провеждане на online процедури по медиация чрез Централизирания електронен портал за медиация.

 

 

 

Деница Вълкова – председател на Апелативен съд – Бургас, отбеляза необходимостта от законодателни промени, с които да се въведе задължително насочване на страните към първа среща по медиация и да се уреди стабилността на постигнатите извънсъдебни спогодби. Марин Маринов – председател на Окръжен съд – Варна, отбеляза значението на подкрепата на местната и държавната власт за популяризиране на медиацията в обществото. Той сподели опит от Центъра по медиация към Окръжен съд – Варна, където успешно прилагат този способ и по търговски спорове с участие на банки и дружества за комунални услуги.

 

 

 

В проведената дискусия се направиха интересни предложения. Адвокат Георги Бакалов препоръча да се установи практика за начина на одобряване на постигнатите извънсъдебни спогодби от съда. Според него медиацията може да бъде много полезна за разрешаване на битови и общностни спорове. В рамките на събитието днес Институт за решаване на конфликти връчи 7 сертификати на обучени медиатори от гр. Сливен.

 

 

 

С поздравления за новооткрития Център по медиация, се обърна към присъстващите кметът на Община Сливен Стефан Радев, който заяви убеденост в неговата полза за гражданите, медиаторите и съда.

 

 

 

Венета Драганова – адвокат и представител на Сдружение на медиаторите в Сливен, поиска информация как ще бъде уредена работата на Центъра по медиация.

 

 

 

Ангажимент съдът да оргинизира заедно с медиатори и адвокати неговата дейност, пое председателят на Окръжен съд – Сливен, Мартин Данчев.

 

 

 

Местоположението на петте нови Центрове по медиация бе определено от ВСС, който осигури съответните помещения и офис обзавеждане в Окръжен съд – Велико Търново, Окръжен съд - Враца, Окръжен съд – Добрич, Окръжен съд – Пловдив и Окръжен съд – Сливен. Те ще предоставят възможност за срещи, консултации и за провеждане на медиация, включително online и трансгранична. На 7 август предстои откриване на този в Окръжен съд – Добрич, а на 12 август в Окръжен съд – Пловдив.

 

 

 

http://www.vss.justice.bg/page/view/105678

 
 

Copyright © 2008-2024 Сливенски новини | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев