Община Сливен
Областна администрация Сливен

В Сливенско - беднотия до шия

05.05.2020 / 15:45

През 2019 г., линията на бедност общо за страната е 413.04 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1586.2 хил. лица или 22.6% от населението на България, отчитат от Статистиката в Сливен..

За 2019 г. в област Сливен размерът на линията на бедност е 345.67 лв. средномесечно на лице от домакинство, като под прага на тази линия е живяло 30.1% от населението на областта, сочат данните.

През 2019 г. най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Монтана и Пазарджик – съответно 268 и 292 лв., а най-високата – в област София (столица) (589 лв.), следвана от областите Перник (475лв.) и Стара Загора (459 лeвa).

Най-висок е относителният дял на бедните в областите Сливен – 30.1%, Кюстендил – 28.8%, Враца – 27.7% и Ямбол – 27.4%. Най-нисък е относителният дял на бедните в областите Плевен – 14.3%, Благоевград – 16.5%, София – 16.8% и Ловеч – 18.5%.

Спрямо предходната година размерът на линията на бедност за област Сливен се повишава с 27.0%, а относителният дял на бедното население се увеличава с 4.6 процентни пункта. В областта относителният дял на бедност при мъжете е 28.5%, а при жените – 31.6%. Разликата в равнищата на бедност по пол е 3.1 процентни пункта при 3.4 пункта за страната. В сравнение с предходната година, относителният дял на бедност при мъжете в област Сливен се увеличава с 1.0 процентни пункта, а при жените – с 8.0 процентни пункта.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2019 г. на национално ниво показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери, равнището на бедност се повишава от 22.6% до 29.6%, или със 7.0 процентни пункта за страната, а за област Сливен равнището на бедност се повишава от 30.1% до 31.4% или с 1.3 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност за областта нараства до 51.3% или с 21.2 процентни пункта.

Поляризацията на населението в област Сливен по доход, измерен чрез съотношението на доходите между бедните и богатите слоеве на обществото за 2019 г. показва, че най-бедните 20% в областта имат 9.4 пъти по-нисък доход от най–богатите 20%, като спрямо 2018 г. поляризацията е по-силно изразена.

В общите показатели за оценка на бедността са включени и субективни индикатори, свързани с материални лишения. Те показват субективната оценка и личните нагласи на лицата и домакинствата относно възможностите за задоволяване на отделни нужди и потребности. За оценка на материалните лишения на домакинствата се използват девет въпроса, свързани с потреблението на конкретни стоки и услуги. През 2019 г. 19.9% от населението на страната живее в материални лишения, а в област Сливен този показател е 34.0%. В областта в материални лишения живеят 31.2% от мъжете и 36.7% от жените.

В изследването „Статистика на доходите и условията на живот от 2013 г. се събират данни за материалните лишения на децата в домакинството (на възраст между 1 и 15 години). През 2019 г. в област Сливен относителният дял на децата с материални лишения (лишени от поне един от 13 показателя) е 42.2%, спрямо 2018 г. този показател се увеличава с 18.1 процентни пункта.

Във връзка с поставените цели по ключови области в стратегията „Европа 2020“ от изследването на доходите и условията на живот (EU-SILC) се изчислява комбиниран показател за регулярен мониторинг на напредъка на страните при изпълнение на националните подцели. Показателят включва лица, живеещи в риск от бедност, с материални лишения и в домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност.

За област Сливен индикаторът сочи, че 81.1 хил. лица, или 43.5% от населението на областта се нуждае от специални грижи за справяне с бедността, социалното разслоение и изключването от активна трудова дейност. От тях 35.9 хил. души са мъже, а 45.2 хил. са жени. Спрямо 2018 г. този показател се е увеличил с 4.0%.

 
 

Copyright © 2008-2024 Сливенски новини | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев