Глобус ЕС

Над 500 за година влезли в затвора

Темида
06.08.2018 / 12:04

През 2017 година по данни на НСИ в Сливенско са приключили 1 269 дела за извършени престъпления. Делата за 506 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 452 - с условно осъждане, за 29 - с оправдаване, за 5 - с прекратяване, и за 277 - с освобождаване от наказание.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 958 извършени престъпления, което е с 3.3% по-малко в сравнение с предходната 2016 година.

През 2017 г. обвиняеми са били 1 308 лица, от които: • с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 532 лица, или 40.7% от общия брой на обвиняемите; условно осъдени са 447 (34.2%) лица; освободени от наказателна отговорност са 297 (22.7%) лица; оправдани са 27 обвиняеми лица (2.0%); на 5 лица делата са прекратени (0.4%).

През 2017 г. в област Сливен с най-голям брой и относителен дял са престъпленията против собствеността (престъпленията против собствеността включват: кражба и грабеж на имущество, присвояване, измама, изнудване, вещно укривателство, унищожаване и повреждане на имущество, злоупотреба на доверие). Техният брой е 292, или 30.5% от престъпленията, завършили с осъждане. Лицата, осъдени за тези престъпления, са 382 (39.0%) от осъдените с влезли в сила присъди през 2017 г. в област Сливен.

Кражбите на имущество са най-разпространените сред престъпленията против собствеността, завършили с осъждане. Техният относителен дял е 76.0% от престъпленията против собствеността и 23.2% от общия брой на престъпленията, завършили с осъждане в област Сливен. С присъда са завършили 222 престъпления от този вид, като осъдените лица са 307.

По своята правна и криминална характеристика грабежите са от най-тежките престъпления против собствеността, което застрашава едновременно и живота, и здравето, и имуществото на хората. За 22 извършени грабежа през 2017 г. са осъдени 26 лица.

Общоопасните престъпления (общоопасните престъпления включват престъпленията, извършени по общоопасен начин или с общоопасни средства, по транспорта и съобщенията, против народното здраве и против околната среда, при използване на атомната енергия за мирни цели и други общоопасни престъпления), завършили с осъждане през 2017 г. в област Сливен са 441, или 46.0% от общия брой на престъпления, завършили с осъждане. Броят на осъдените лица за тези престъпления е 390, или 39.8% от всички осъдени лица.

Престъпленията против личността (убийство, телесна повреда, злепоставяне, отвличане и противозаконно лишаване от свобода, принуда, издаване на чужда тайна, обида и клевета, разврат и трафик на хора), завършили с осъждане през 2017 г., са 84, или 8.8% от общия брой на престъпленията, завършили с осъждане. Осъдените лица за този вид престъпления са 73.

С изключително висока обществена опасност сред престъпленията против личността са умишлените убийства. Три умишлени убийства (довършени и опити) са завършили с осъдителни присъди, като за извършването им са наказани 3 лица.

През 2017 г. престъпленията против стопанството, които са завършили с осъждане са 37, или 3.9% от общия брой на престъпления, завършили с осъждане. Броят на осъдените лица за тези престъпления е 35, или 3.6% от всички осъдени лица.

През 2017 г. броят на осъдените мъже е 909, или 92.8% от общия брой на осъдените лица, а осъдените жени са 70 (7.2% ).

Разпределението на осъдените лица по възраст през 2017 г. е следното: най-голям е делът на лицата на възраст 30 - 39 години - 257 (26.3% от общия брой на осъдените лица); на възраст 18 - 24 години са 207 лица (21.1%); 25 - 29 години - 193 лица (19.7%); осъдените лица на възраст 40 - 49 години са 129 (13.2%); 50 - 59 годишните са 66 (6.7%); осъдените непълнолетни лица са 93, или 9.5% от общия брой на осъдените в област Сливен; • в структурата на осъдените лица по възраст най-малък е делът на лицата на възраст на 60 и повече години - 34 лица (3.5%).

 
 

Copyright © 2008-2019 Сливенски новини | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев