Глобус ЕС

Големият европроект на ВиК напредва

ВиК - Сливен
04.06.2018 / 18:57

По време на дискусионен форум за „Новите инвестиции във ВиК инфраструктура“, министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков обяви, че в 51 населени места на 14 области в страната, ще бъдат вложени 1,59 млрд. лв. по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, за изграждане или реконструкция на водопроводи, канализация, пречиствателни станции и други водопреносни съоръжения. За първи път инвестициите ще се извършват от ВиК операторите. МРРБ смята, че това е правилният подход, тъй като ВиК-дружествата по места познават системата най-добре и знаят какво е нужно за дадената територия. С подходящи проектантски решения, тези инвестиции няма да навредят на съществуващата инфраструктура и работата на ВиК-системите ще се подобрява с плавен преход.

Обектите, които ще бъдат финансирани, са определени с регионални прединвестиционни проучвания, финансирани от програма „Околна среда“. Регионалните прединвестиционни проучвания са свързани с ангажиментите, които България е поела като страна членка на Европейския съюз. Те са посочени в Директива 9883 за качеството на питейните води и Директива 91271 за отпадъчните води.

За сливенския ВиК-оператор обектите за доизграждане и реконструкция са в две населени места с население над 10 000 жители – това са областния град Сливен и общинския център Нова Загора.

На какъв етап е работата по проекта в Сливенско?

Голям екип от ВиК-инженери, геодезисти, финансисти и административен персонал работи усилено по европейския проект на стойност 85 милиона лева /без ДДС/, за „Доизграждане и рехабилитация на ВиК-инфраструктурата в населените места с над 10 000 жители, обслужвани от „ВиК“ – Сливен“. Общините Сливен и Нова Загора оказват нужното съдействие. Извършваните регионални прединвестиционни проучвания преминават през експертни съвети и сложни процедури. Продължава работата над идейните проекти, част от тях вече са готови, очаква се приемането им от експертни съвети. Успоредно върви и изготвянето на подробни устройствени планове за обекти извън регулациите.

Разработен е вариант на Стратегия за обществените поръчки за обектите от Сливенска област. Целта е през септември „В и К“-Сливен да има готовност за обявяване на първите обществени поръчки.

Министерството на околната среда и водите, като управляващ орган и ВиК-експертите от София и Сливен смятат за целесъобразно да стартират първо проектите за обекти с изчистени устройствени процедури, като градските водопроводни и канализационни мрежи. След тях ще започне изграждането на нови връзки към пречиствателната станция за питейни води на Сливен. Разрешенията за строеж ще бъдат предхождани от предварителни технически доклади. Предстоят процедури за съгласуване с АПИ, ЕVN, Топлофикация, БДЖ и други институции, свързани с предстоящото строителство.

Извънградските довеждащи водопроводи са проектите, които изискват повече време, заради устройствени процедури и уточняване собствеността на терените. Подробните устройствени планове за Сливен са факт. Изготвя се подробен устройствен план за тласкателя в кв. Речица. Проектът предвижда преминаване по съществуващите пътища, за да бъдат избегнати отчуждителни процедури.

Реконструкция на водопроводи и канализация

Първите обществени поръчки, които ще бъдат обявени тази есен, ще бъдат за изграждане и реконструкция на водопроводните и канализационни мрежи и съоръжения на водопроводните системи в Сливен и Нова Загора. В Сливен се предвижда изграждане на нови и реконструкция на остарели довеждащи водопроводи за вътрешната водопроводна мрежа и между яз. „Асеновец“ и пречиствателната станция за питейни води. На подмяна подлежат 26 км от водопроводната мрежа на Сливен и 17,5 км от водопроводната мрежа в Нова Загора. Ще бъде изградена 16 км канализационна мрежа в кв. Даме Груев в Сливен и в Нова Загора.

Пречиствателната станция за питейни води на Сливен

За да може пречиствателната станция за питейната вода на Сливен да заработи, трябва да бъдат изградени нови довеждащи водопроводи до нея. Ще бъде извършена и необходимата реконструкция на съществуващите остарели и амортизирани довеждащи водопроводи от вътрешната водопроводна мрежа и голяма част от довеждащия водопровод от язовира.

Към системата на пречиствателната станция за питейни води на Сливен ще бъде доизграден водоем с обем 12 хиляди куб. метра. Тъй като котата на пречиствателната станция е подбрана на място, където не може да се използва напора от енерговия сателит, ще бъдат изградени две доста големи водопроводни връзки към средната и високата зона на града, които ще бъдат новата част от системата. Трасетата им вече са определени.

Канализацията на кв. Речица

Предвижда се изграждане на 35 км канализационна мрежа за кв. Речица, канализационна помпена станция и тласкател за отвеждане на отпадъчните води на квартала до пречиствателната станция за отпадъчни води на Сливен. Става дума за изграждане на цялостна канализационна система в кв. Речица, включително канална помпена станция, колектор към пречиствателната станция за отпадъчни води и 4-километрова реконструкция и подмяна на главни водопроводи. Ще бъде подменена и част от вътрешната водопроводна мрежа на квартала, която е на предела на възможностите си.

Реконструкция на пречиствателните станции за отпадъчни води

Важно звено от европейския проект е предстоящата реконструкция на пречиствателната станция за отпадъчни води на Сливен и пълната реконструкция на пречиствателната станция за отпадъчни води на Нова Загора. С оглед на сегашното й незавидно състояние, може да се каже, че пречиствателната станция в Нова Загора ще бъде изградена наново.

Стела ВЕСЕЛИНОВА

 
 

Copyright © 2008-2019 Сливенски новини | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев