Глобус ЕС

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

твъдица
26.03.2018 / 21:44

Община Твърдица уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на Общ устройствен план (ОУП) на Община Твърдица с Доклад за Екологична оценка (ДЕО) с всички приложения към разработките на плана и доклада (вкл. и Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони от Натура 2000).

Общественото обсъждане на ОУПО Твърдица ще се проведе на основание чл. 127, ал.1 от ЗУТ, а обсъждането на Доклада за Екологичната оценка на „Общ устройствен план (ОУП) на община Твърдица” е по реда на чл. 21, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка и планове и програми.

Срещата за общественото обсъждане ще се проведе на 27 март 2018 г. (вторник), от 11,00 часа в залата на Община Твърдица, пл. “Свобода” №1.

Докладът за ЕО, ОУП на Община Твърдица и приложенията към тях са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа в Общинска администрация Твърдица (сграда Минно общежитие), ет.1. стая 3 и РИОСВ-Стара Загора, както и на интернет адрес страницата на Община Твърдица: http://www.tvarditsa.org.

Писмени становища могат да се предоставят в Община Твърдица, РИОСВ-Стара Загора или на срещата за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на Възложителя: Десислава Димитрова –еколог на Община Твърдица, тел.0454/42 305, е-mail: djesika_73@abv.bg.

Атанас Атанасов, кмет на Община Твърдица

 
 

Copyright © 2008-2019 Сливенски новини | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев