Глобус ЕС

ПРИЗИВ КЪМ ГРАЖДАНИТЕ НА СЛИВЕН от СУ „Йордан Йовков” - Сливен

СУ „Йордан Йовков” - Сливен
21.01.2018 / 14:30

Уважаеми госпожи и господа, скъпи съграждани,

Днес, 15.01.2018 г., се запознахме с предложението на общинското ръководство за оптимизация на училищната мрежа в Сливен. Обявеното преструктуриране следва логиката по-малкото училище да бъде присъединено към по-голямото. Единствено при преобразуването на СУ „Йордан Йовков” тази логика е нарушена. Предлага се едно средно училище да бъде закрито, а едно основно училище да се преобразува в средно. Според действащото законодателство няма как да се реализира това вливане без закриване на едно от училищата.

Търсейки логиката, ние искаме да споделим с Вас защо СУ „Йордан Йовков” не трябва да бъде закривано:

1. Жителите на кв. „Българка” остават без училище. В момента от 292 ученици 141 са от този квартал. Т.е. 141 семейства ще бъдат принудени да осигуряват пътуване на децата си до друго училище.

2. Организацията на образователно – възпитателния процес в момента отговаря изцяло на закона за предучилищно и училищно образование, а именно:

- обучението е едносменно и започва в 8.00 ч., а не в 7.30 ч. /както в много сливенски училища/;

- осигурени са безупречни условия за реализация на ЦОУД /целодневна организация на учебния ден/. Към момента функционират 5 специално обзаведени игротеки, в които се провежда обучение в следобедните занимания. За трети път училището печели средства от министерството на образованието и науката по проект „Подкрепа на целодневното обучение на учениците”, което е оценка за работата му през годините. Няма друго училище в областта, получило такава оценка и доверие от министерството на образованието и науката чрез съответното финансиране.

3. В нашето училище е изграден и функционира успешен модел за приобщаване на ученици със специални образователни потребности. През последните 7 години бяхме пилотно училище в област Сливен по проекти с европейско финансиране, насочени към осигуряване на условия и ресурси за надграждане и развитие на подкрепяща среда за осъществяване на включващо обучение.

4. Създаването и поддържането на красота и уют в училище се случва с активното участие на родителската общност. Благодарение на безвъзмездната им помощ учебната среда добива своята неповторимост.

5. Въпреки намаления брой ученици и съответно средства за издръжка, никога училището не е имало неразплатени задължения.

Още много аргументи можем да изложим в подкрепа на дълбокото ни убеждение, че решението на общинското ръководство трябва да бъде променено.

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Уважаеми господин Радев,

Уважаеми граждани на Сливен,

Предлагаме Ви да бъде продължена една традиция и да бъде изградено модерно училище по европейски образец такова, каквото вече е СУ „Йордан Йовков“.

В тази връзка очакваме от Вас да подкрепите апела ни да не се закрива СУ „Йордан Йовков”.

Призивът е приет единодушно на 15.01.2018 г. от общо събрание на учителите, работниците и служителите на СУ „Йордан Йовков” с участието на Ученическия съвет.

 
 

Copyright © 2008-2019 Сливенски новини | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев